Gezondheid

Wat zijn erfelijke ziekten?

Er wordt gesproken van erfelijk als het eigenschappen betreft die, via het DNA, van generatie op generatie kunnen worden overgegeven. Dit geldt natuurlijk voor allerlei goede eigenschappen zoals een bepaalde vacht of lichaamsbouw, maar helaas soms ook voor ongewenste zaken zoals ziekte.

Een dergelijke eigenschap is niet altijd direct zichtbaar bij de geboorte maar het kan ook pas in de loop van het leven tot herkenbare verschijnselen leiden.

Behalve het tijdstip waarop de ziekte kan worden bemerkt, kunnen ook de symptomen variëren in ernst en aard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan heupdysplasie: dieren met eenzelfde aanleg kunnen door aanpassen van dieet en bewegingsregime een heel verschillend beeld ontwikkelen.

Wat zijn erfelijke ziekten?

Onze honden zijn getest op heupdysplasie en zij hebben allemaal HD A, dit betekent dat zij helemaal geen aanleg hebben voor deze ziekte.

Diagnose

Diagnose

Voorop staat natuurlijk de zorg voor het zieke dier waarvoor de hulp van de dierenarts ingeroepen kan worden. Daarnaast is het ook belangrijk om centraal informatie te verzamelen van zoveel mogelijk (ras-) dieren met betrekking tot het voorkomen van bepaalde ziekte(n) of onverwacht overlijden. Dit kan bijvoorbeeld door de fokkers en/of rasvereniging te laten weten welke verschijnselen werden gezien of beter nog: welke onderzoeken werden gedaan, wat de resultaten waren en ‘het meest ideale’ een definitieve diagnose.

Zeker als dezelfde ziekte bij verwante dieren wordt gemeld, kan het heel zinvol zijn de (nog) niet zieke dieren op vergelijkbare (maar mildere) afwijkingen te (laten) controleren. Het te adviseren onderzoek dient te worden afgestemd op (aard en ernst van) de afwijking.

Er zijn al vele voorbeelden van erfelijke aandoeningen waar bepaalde onderzoeken voor zijn aangewezen, denk aan spiegelen van het oog als gezocht wordt naar afwijkingen van het netvlies.